Gå till innehåll

Styrelsen har haft avstämningsmöte med Garageportexperten inför garageportsbytet som kommer påbörjas tidigt nästa år. Mer information kommer, så håll utkik både här på hemsidan och i brevlådan!

Byggstart beräknas till vecka 7, 14 februari 2022, om inget oplanerat sker. Arbetet kommer att pågå under våren.

Vid portbytet behövs fritt utrymme - 3 meter från portöppningen sett till golv, vägg och tak, samt minst 100 mm på var sida av portöppningen. Se över saker och inredning i ditt garage i god tid.

Mer detaljerad information kommer! Läs mer under Pågående projekt - Garageportar.

Passa på redan nu att se över saker och inredning i ditt garage. Byggstart för byte av garageportar beräknas till vecka 7, 14 februari 2022. Mer information kommer.

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de
gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.
Under 2019 har föreningen betalt sammanlagt 24 061 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta
belopp, vilket för 2019 blir 201 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.
Avdraget görs i ruta för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga
upplysningar” med ex. texten:
”I ruta (53) har 201 kr gjorts i ”Avdrag – Kapital”, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna
under 2019 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra
samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.
Mvh
Styrelsen