Gå till innehåll

Ränteavdrag för 2019

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de
gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.
Under 2019 har föreningen betalt sammanlagt 24 061 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta
belopp, vilket för 2019 blir 201 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.
Avdraget görs i ruta för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga
upplysningar” med ex. texten:
”I ruta (53) har 201 kr gjorts i ”Avdrag – Kapital”, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna
under 2019 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra
samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.
Mvh
Styrelsen