Gå till innehåll

Inför årsstämman hälsar valberedningen att de önskar få tag på någon som kan tänka sig vara intresserad av rollen som revisor. Visst ekonomiskt och bokföringskunnande är fördelaktigt men viktigast är intresset då kunskap kan läras upp.

Är du den de söker så hör av dig till valberedningen!

... undvik att mata dem eftersom detta ofta drar till sig oönskade gäster.

Råttor har setts i området och Anticimex har konsulterats. Kemiskt bekämpningsmedel används. Döda gnagare behöver samlas in/tas bort för att minska risken för sekundär förgiftning. Ha koll på barn och husdjur så att de inte kommer i kontakt med bete (metallbox) och ev fällor. Detta gäller f n Råbocksvägen.

Lagom till påskfirandet är samtliga* gamla portar nu utbytta till nya. Sjukdom och leveransproblem gjorde att arbetet startade knackigt men sedan kom man upp i takt och efter drygt två månader är arbetet nu utfört. Vi i styrelsen är tacksamma för såväl Garageportexpertens arbete samt alla er medlemmar som har sett till att arbetet kunnat utföras.

Skulle det vara så att ni har stött på problem efter bytet så önskar vi få in dem så snart som möjligt för att se över åtgärder. Skicka med fördel ett mail till styrelsen (styrelsen@alghornet.se) alternativt lägg en lapp i föreningens brevlåda på Rågetsvägen. Synpunkter kan också lyftas under städdagen (23/4) men vore uppskattat att samla in eventuella synpunkter innan dess.

Har ni kommit på att ni behöver fler fjärrkontroller eller ett kodlås så kan ni beställa det fram till städdagen. Maila styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i så fall. Se tidigare kommunikation vilka uppgifter som krävs vid beställning.

* Porten till samfällighetens föreningsgarage är ej utbytt och planeras ej heller bytas

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2021 har föreningen betalt sammanlagt 20 445 i ränta för våra lån.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2021 blir 170 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 170 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2021 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Hälsningar Styrelsen