Gå till innehåll

Svetak har gjort en besiktning av taken på våra fastigheter, hus och garage. Tätskikten är intakta, det finns viss förbättringspotential men inget som är akut. Det som behöver åtgärdas är uppdatering av säkerhetsutrustning som stegar och fästpunkter på taken eftersom det som finns idag inte är godkänt. Byte av dessa kommer att ske etappvis under kommande år.

I Västerås finns det massor av råttor och flera av oss har börjat se dem på nära håll.
För att hålla dem borta måste vi alla hjälpas åt.
Försök att hålla rent och tänk på att de är allätare.
Plocka bort fallfrukt och tänk på att de gärna äter frön om du matar fåglar.

För att bekämpa råttor används i första hand fällor och ultraljuds-skrämma.
Tänk på att placera fällorna så att barn, husdjur och andra oskyldiga inte skadas av fällorna.
Använd inte råttgift då det krävs att man har tillstånd för att använda sådant.

/Ordförande

På söndag infaller vår sommarstäddag. En container kommer att finnas på Rågetsvägen.

Alla hjälps åt att hålla området med våra gemensamma ytor och lekplatser i gott skick!

Maskiner och verktyg med mera finns att låna i förrådet på Rågetsvägen.

Vi vill passa på att önska alla en trevlig midsommar,
Styrelsen

Inom Älghornet norra samfällighetsförening finns flera lekplatser som vi, boende i området, ansvarar för. Dessa lekplatser räknas som offentliga (alltså inte privata). För att alla barn ska kunna leka i en trygg miljö är säkerheten och hållbarheten på lekredskapen mycket viktig. Våra städdagar är bra tillfällen för att vårda även lek-ytor och redskap.

Styrelsen har nu förkovrat sig och uppdaterat sin kännedom och kunskap om gällande lagar, regler, aktuella standarder, hur de tillämpas samt vikten av drift- och underhållsrutiner för lekplatser.

Länk till Hags hemsida

Tidigast 22 maj kommer vi att få asfalterat utanför våra garage.

Innan dess ska boende sopa bort grus och sand vid infarten.

Ogräs ska tas bort och har man lagt egen betong så ska även denna tas bort.

Området som ska asfalteras är markerat med grön färg.

Efter asfalteringen är det viktigt att beläggningen hinner bli kall innan man kör på den.

Tänk på detta om ni har en bil i garaget.

När du kör på asfalten så undvik att vrida däcken, det sliter extra mycket på asfalten när den är nylagd.