Gå till innehåll

Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna. Här kan du läsa vad Villaägarna skriver i frågan.

https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/forbjudet-att-tvatta-bilen-hemma-/

Den 24 april gör vi vårfint i området. All information om detta hittar du i bifogad fil och meddelandet kommer även i brevlådan. Vi hoppas att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken, det vill säga containern 🙂 Sedvanligt fika anpassat till corona-restriktionerna. Välkomna!

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2020 har föreningen betalt sammanlagt 24 714 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2020 blir 206 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 206 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2020 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Mvh Styrelsen

Har du intressanta och fina bilder från vårt område, gamla eller nya, som du vill dela med dig av? Nu söker vi bilder för att illustrera miljö, människor och i övrigt våra trevliga omgivningar. Tanken är att använda dem på webbsidan alghornet.se, så du ger samtidigt din tillåtelse till att vi publicerar bilderna du mejlar till styrelsen@alghornet.se

Vad är det för parkeringsregler som gäller?

Det är fortfarande samma parkeringsregler som tidigare, den enda skillnaden är att bilar utan giltigt tillstånd kan komma att bötfällas av Aimo Park.

När behöver jag använda mitt P-tillstånd?

När ni parkerar bilen på annan plats än i ert garage, på någon av gatorna Mårdvägen, Rågetsvägen eller Råbocksvägen, behöver ett P-tillstånd finnas synligt placerat. Anledningen till att vi även måste ha tillstånd när vi står på vår privata parkering är risken att personer utan tillstånd kan komma parkera där. När de upptäcker att man inte behöver ha ett tillstånd för att parkera där. Vi har inte heller rätt att forsla bort bilar som står där.

Vad gör jag när vi får besök?

Vi jobbar just nu på att lösa denna fråga. Tillsvidare gäller följande:

Alla hushåll har fått två P-tillstånd som vi hoppas kunna täcka behovet av parkering i de allra flesta fall. Har man en egen bil som står i garaget finns två tillgängliga tillstånd, har hushållet två egna bilar så finns ett tillgängligt tillstånd för besökare. Skulle man få fler besökare vid samma tillfälle än man har lediga tillstånd så kan man alltid fråga en granne om denna har ett ledigt kort. Vid större tillställningar hänvisar vi till parkeringen vid Apalbyskolan.

Kan jag köpa ytterligare ett tillstånd?

I dagsläget har vi tyvärr inte den möjligheten.

Hur går jag tillväga om jag tappat bort mitt kort?

Kontakta styrelsen, vi beställer ett nytt tillstånd till dig och du blir debiterad en kostnad på 250 kr

Vad kostar det att anlita parkeringsbolaget?

Det enda föreningen betalar är dels nya skyltar till de tre gatorna samt upptryckning av P-tillstånden, totalt en kostnad på 8 tkr. Någon löpande kostnad för utryckning eller patrullering av Aimo Park har vi inte, de tar intäkten från eventuella böter.

Ett bygglov har skickats in till Västerås Stad. Efter lite komplettering så blev ansökan komplett.

Vi fick tidigare i veckan svar och bygglovet blev beviljat. Vi har fått startbesked, vilket betyder att vi får påbörja utbytet av garageportar, men bygglovet har inte vunnit laga kraft.

Vanligtvis dröjer det ca 4 veckor innan bygglovet vinner laga kraft, förutsatt att det inte överklagas.

Det är öppet för alla hushåll att överklaga beslutet om man känner för det.

Vi återkommer med mer information!