Gå till innehåll

Tidigast 22 maj kommer vi att få asfalterat utanför våra garage.

Innan dess ska boende sopa bort grus och sand vid infarten.

Ogräs ska tas bort och har man lagt egen betong så ska även denna tas bort.

Området som ska asfalteras är markerat med grön färg.

Efter asfalteringen är det viktigt att beläggningen hinner bli kall innan man kör på den.

Tänk på detta om ni har en bil i garaget.

När du kör på asfalten så undvik att vrida däcken, det sliter extra mycket på asfalten när den är nylagd.

Laddning av elbilar
Det är inte tillåtet att ladda elbilar med el från garagen i dagsläget – oavsett om bilen är placerad i eller utanför garaget.

Föreningen har tagit fram en enkät gällande elbilsladdning som vi önskar att samtliga hushåll besvarar. Scanna QR-koden för att komma till enkäten, alternativt hämta en pappersversion i föreningens förråd på Rågetsvägen. Vi behöver era svar senast 23-05-31.

Som medlem i samfällighetsföreningen har du rätt att göra avdrag i
inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft
under föregående år.

Under 2022 har föreningen betalat sammanlagt 55 086 kr i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en
1/120-del av detta belopp, vilket för 2022 blir 459 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska
fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera
avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex. texten:

”Under punkt 8.1 har 459 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av
ränteutgifterna under 2022 i den delägarbeskattade samfälligheten som
ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Vänligen,
Styrelsen

Inför vårstädningen kallas husombuden till möte då vi fördelar viktiga arbetsuppgifter.

Mötet hålls den 28 mars kl 19 i föreningslokalen på Rågetsvägen (förrådet). Välkomna!

Vårstädning sker den 22 april 2023

Husombud för 2023 är följande:

Råbocksvägen 12          Rågetsvägen 4              Mårdvägen 4

Råbocksvägen 7            Rågetsvägen 13             Mårdvägen 13

Råbocksvägen 14          Rågetsvägen 19            Mårdvägen 24

Råbocksvägen 19          Rågetsvägen 28            Mårdvägen 19

Råbocksvägen 36          Rågetsvägen 35           

Råbocksvägen 32          Rågetsvägen 37

Råbocksvägen 46         Rågetsvägen 42           

Råbocksvägen 39