Gå till innehåll

Bjud inte in skadedjur till vårt område.

Råttor har observerats i området. De gillar samma saker som fåglar. Lägg alltså inte ut bröd och fågelmat som riskerar att hamna på marken och locka till sig skadedjur. Se till att soppåsar och matavfall hamnar på rätt ställe i våra miljöbodar/soprum. Och var noga med att stänga dörrarna till soprummet efter dig!

Det är upp till fastighetsägaren själv att skaffa fällor. Var noga med att barn och husdjur inte kan komma i kontakt med och skadas av dessa.

/Styrelsen

Idag den 16 november har någon lämnat flera påsar med sopor utanför soprummet på Råbocksvägen. Kråkor och skator har hackat hål i påsarna och dragit ut innehållet, bland annat matrester, barnblöjor och ett brev med adressatens namn synligt. Ligger soporna kvar på marken har vi snabbt även råttorna här.

Nästa gång ansvarar du själv för att ditt avfall hamnar i sopkärlen.

Hänsyn och omtanke, det är så vi vill att det ska fungera i området.

Kontaktformuläret på hemsidan kommer att tas bort. Det går bra att mejla direkt till styrelsen@alghornet.se

Eftersom löven fallit sent i år blev en hel del kvar efter städdagen. Vi hjälps åt att hålla koll på att nedfallna löv inte täcker över dagvattenbrunnarna i området.

Äpplen och matrester ska inte komposteras på tomten. För detta ändamål krävs specialanpassade kompostkärl. Ätbart material som är lätt åtkomligt drar till sig råttor, och dem vill vi inte ha i området.

Svetak har gjort en besiktning av taken på våra fastigheter, hus och garage. Tätskikten är intakta, det finns viss förbättringspotential men inget som är akut. Det som behöver åtgärdas är uppdatering av säkerhetsutrustning som stegar och fästpunkter på taken eftersom det som finns idag inte är godkänt. Byte av dessa kommer att ske etappvis under kommande år.