Gå till innehåll

Vattenavläsning framåt

Kvartalsavläsningen utgår och ersätts med enbart en årlig avläsning. Denna utförs senast den 30 juni och utgör underlag för den årliga avräkningen, det vill säga skillnaden mellan preliminär debitering och faktisk förbrukning. Avräkningen regleras i samband med avin för Q3. En digital lösning för detta kommer att presenteras till sommaren.