Gå till innehåll

Nyinflyttad och mäklare

Välkommen till Samfällighetsföreningen Älghornet Norra!

Om du är nyinflyttad eller på väg att flytta in, se till att fylla i denna blankett och skicka in till styrelsen.

När man äger ett radhus på området är man automatiskt medlem i Älghornet Norra Samfällighetsförening.
Samfälligheten består av 120 hushåll fördelade på gatorna Råbocksvägen, Rågetsvägen och Mårdvägen. Till
varje radhus finns även ett tillhörande garage som ägs av Samfälligheten men förvaltas av respektive
radhusägare.

Samfälligheten representeras av en styrelse som väljs in på Årsstämman. Vilka som är med i styrelsen och hur
man kan komma i kontakt med dem kan du läsa här.

För att upprätthålla trivseln inom Samfälligheten har vi tagit fram våra Trivselregler. Vi hjälps även åt
tillsammans under året att städa inom vårt område och ta hand om våra lekparker och grönytor. För att veta
vilket område som du och dina grannar är ansvariga för kan du kolla på denna karta.

På området har vi tre stycken miljöbodar, en på respektive gata. Där finns avfallskärl för pappersförpackningar, glas, metall, tidningar, plast, kompost och restavfall. Grovavfall, elektronik och t.ex. större kartonger behöver ni ta direkt till ett återbruk då detta inte ingår i samfällighetsföreningens avtal med Vafab. Säkerställ nycklar till miljöboden från föregående ägare.

Varje huslänga har ett husombud. Man är husombud ett år i taget, lista för närmast kommande år finns här.
Husombudens uppgift är bland annat att vara styrelsens förlängda arm, organisera städdagarna inom sin länga samt ha huslängans nyckel till Samfällighetsföreningens förråd på Rågetsvägen och Råbocksvägen.


I Samfällighetens förråd på Råbocksvägen finns snöslädare och skyltar ”Snöröjes ej” som placeras ut under
höststädningen och in i samband med vårstädningen. I förrådet på Rågetsvägen finns, förutom mötesrum där
bland annat styrelsen sammanträder, utrustning som du som medlem kan låna även om dess främsta fokus är
att användas för att ta hand om föreningens gemensamma ytor. Där finns skottkärror, gödselspridare,
tapetbord, stegar, häcksaxar, gräsklippare m.m.

Vid parkering av bil på området behöver man ha ett parkeringstillstånd synligt i vindrutan. Varje hushåll har ett visst antal och de delas ut av styrelsen. Har man under dess giltighetstid tappat bort ett parkeringstillstånd kan ett nytt erhållas mot en avgift. Kontakta styrelsen om så är fallet.

Under hösten sker föreningens årsstämma. Önskar du skicka in en motion för behandling behöver den komma till styrelsen senast under augusti månad. För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen använda brevlådan vid förrådet på Rågetsvägen eller skicka in digitalt, se kontaktuppgift här. Kallelser och protokoll från föregående års stämmor finns här.

Samfällighetsavgiften betalas i förskott kvartalsvis. Den innehåller bland annat en preliminär vattenavgift somjusteras en gång om året. För mer information kring hur vattenavgiften hanteras finns att läsa här.
Samfälligheten har ett avtal med Tele2 vilket ger dig tillgång till ett basutbud av tv-kanaler via antennuttaget.
Fjärrvärme är tillgängligt för samtliga fastigheter inom samfällligheten. El som förbrukas inom den egna
fastigheten och tillhörande garage hanteras och betalas separat av respektive fastighetsägare.