Gå till innehåll

Husombud

Husombud är vi alla. Varje länga har ett husombud som tjänstgör ett år i taget.
Bytet sker vid årsskifte och följer den plan som finns på vår hemsida.
Husombudet har nyckel till vårt gemensamma förråd.

Husombudens arbetsuppgifter:

  • Vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen.
  • Organisera städdagarna genom att prata med och engagera alla i huslängan.
  • Hjälpa valberedningen att hitta nya kandidater till våra förtroende poster.
  • Inneha och förvalta nyckel till de gemensamma förråden.
  • Informera styrelsen om trasiga gatulampor och se till att annat underhåll t ex av garage och miljöbodar utförs.
  • Se till att nyinflyttade får information om föreningen och informera om regler för förråd, miljöbodar, snöröjning, städdagar etc. Information finns på våran hemsida www.alghornet.se
  • Informera styrelsen om nya medlemmar.

Listan visar vem som är husombud.

Adress

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 Råbocksvägen

 12

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 2

 Råbocksvägen

 11

 13

 15

 1

 3

 5

 7

 9

 Råbocksvägen

 24

 14

 16

 18

 22

 24

 14

 16

 Råbocksvägen

 23

 25

 27

 31

 31

 17

 19

 21

 Råbocksvägen

 36

 26

 28

 30

 32

 34

 36

 26

 Råbocksvägen

 44

 46

 38

 40

 42

 44

 46

 38

 Råbocksvägen

 43

 45

 47

 33

 35

 37

 39

 41

 Rågetsvägen

 8

 10

 12

 14

 16

 2

 4

 6

 Rågetsvägen

 1

 3

 5

 7

 9

 11

 13

 1

 Rågetsvägen

 15

 17

 19

 21

 15

 17

 19

 21

 Rågetsvägen

 28

 18

 20

 22

 24

 26

 28

 18

 Rågetsvägen

 23

 25

 27

 29

 31

 33

 35

 23

 Rågetsvägen

 39

 41

 43

 45

 47

 49

 37

 39

 Rågetsvägen

 30

 32

 34

 36

 38

 40

 42

 30

 Mårdvägen

 4

 6

 8

 10

 12

 2

 4

 6

 Mårdvägen

 1

 3

 5

 7

 9

 11

 13

 1

 Mårdvägen

 24

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 14

 Mårdvägen

 21

 23

 25

 27

 15

 17

 19

 21