Gå till innehåll

Takbelastning

Takbelastning och snötyngder
Preliminär beräkning av snötyngder
Firma ”Byggkonstruktioner” Hantverkargatan 2 B har konstruerat och ritat våra radhus. Enligt deras konstruktionsunderlag är våra takstolar dimensionerade för snölaster enl. Svensk Byggnorm 1975 zon D. Detta innebär max 100 kg/m2
Dagens byggnorm kräver dimensionering för 200kg /m2.

Våra takstolar består av plywoodskivor på högkant, som är både limmade och spikade. Enl. ”Byggkonstruktioner” är dessa takstolar väldigt starka och sega i sin konstruktion. Det är mycket osannolikt att de skall brista. Det som först skulle kunna hända vid kraftig överbelastning, är någon form av nedböjning eller sättning.

För att mäta snötyngden kan metoden användas.
Metoden är kopierad av en konsultfirma i Skellefteå.
Spirorör finns i förrådet. (Bagagevåg har Teglund för utlåning)
Taravikten står skrivet på röret (3.2 kg)
Diagram för omvandling av snötyngden till takbelastning uttryckt i kg/m2 finns nedan.

1. Anförskaffa ett rör med en längd på 1.5 meter med en invändig diameter på 200mm
2. Pressa ner röret genom snötäcket mot takbeläggningen
3. Ta upp röret med dess innehåll (snön) och väg innehålet
4. Gå in i snöbelastningsdiagrammet för att få snöbelastning i kg/m2