Gå till innehåll

Vi ses lördag den 22 oktober, dagen för årets stora höststädning. Är du förhindrad utföra ditt arbete på
lördagen går det bra att efter samråd med husombudet göra din del av arbetet tidigare under
veckan.

Här hittar du det höstmeddelande som delats ut.

Containers kommer att vara utställda på Mårdvägen och Råbocksvägen avsedda för
trädgårdsavfall. Inga plastsäckar eller annat skräp får förekomma i containrarna. Annars räknas
hela containern som osorterat avfall och kostnaden ökar avsevärt.

Lekplatserna
I samband med höststädningen är det lämpligt att montera ner gungorna som vinterförvaras i
förrådet på Rågetsvägen. Sandlådorna, grusgångarna runtomkring och buskagen bör rensas
ordentligt från ogräs. Ansa och klipp ner stora buskage samt plocka bort skräp i sandlådorna och
på lekytorna.

Skyltar

”Snöröjs och sandas ej” kan placeras ut under dagen. Skyltarna finns i ”lilla” förrådet
(Råbocksvägen).

Häckar och växtlighet
Buskar, häckar och trädgrenar som har växt ut utanför tomtgränser och allmänna ytor, ska klippas
in jämnt med kanterna. Det är också viktigt att se till att snöröjningen har den bredd i gångarna
som behövs.

Miljöbodarna
Husombuden på respektive gata går samman och hjälps åt att städa miljöbodarna kl. 10.00.
Husombud i tjänst är:
Råbocksvägen 10, 5, 24, 17, 34, 44, 37
Rågetsvägen 2, 11, 17, 26, 33, 49, 40
Mårdvägen 2, 11, 22, 17

Inför årsstämman hälsar valberedningen att de önskar få tag på någon som kan tänka sig vara intresserad av rollen som revisor. Visst ekonomiskt och bokföringskunnande är fördelaktigt men viktigast är intresset då kunskap kan läras upp.

Är du den de söker så hör av dig till valberedningen!

... undvik att mata dem eftersom detta ofta drar till sig oönskade gäster.

Råttor har setts i området och Anticimex har konsulterats. Kemiskt bekämpningsmedel används. Döda gnagare behöver samlas in/tas bort för att minska risken för sekundär förgiftning. Ha koll på barn och husdjur så att de inte kommer i kontakt med bete (metallbox) och ev fällor. Detta gäller f n Råbocksvägen.