Gå till innehåll

Som medlem i samfällighetsföreningen har du rätt att göra avdrag i
inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft
under föregående år.

Under 2022 har föreningen betalat sammanlagt 55 086 kr i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en
1/120-del av detta belopp, vilket för 2022 blir 459 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska
fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera
avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex. texten:

”Under punkt 8.1 har 459 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av
ränteutgifterna under 2022 i den delägarbeskattade samfälligheten som
ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Vänligen,
Styrelsen

Inför vårstädningen kallas husombuden till möte då vi fördelar viktiga arbetsuppgifter.

Mötet hålls den 28 mars kl 19 i föreningslokalen på Rågetsvägen (förrådet). Välkomna!

Vårstädning sker den 22 april 2023

Husombud för 2023 är följande:

Råbocksvägen 12          Rågetsvägen 4              Mårdvägen 4

Råbocksvägen 7            Rågetsvägen 13             Mårdvägen 13

Råbocksvägen 14          Rågetsvägen 19            Mårdvägen 24

Råbocksvägen 19          Rågetsvägen 28            Mårdvägen 19

Råbocksvägen 36          Rågetsvägen 35           

Råbocksvägen 32          Rågetsvägen 37

Råbocksvägen 46         Rågetsvägen 42           

Råbocksvägen 39

Vi ses lördag den 22 oktober, dagen för årets stora höststädning. Är du förhindrad utföra ditt arbete på
lördagen går det bra att efter samråd med husombudet göra din del av arbetet tidigare under
veckan.

Här hittar du det höstmeddelande som delats ut.

Containers kommer att vara utställda på Mårdvägen och Råbocksvägen avsedda för
trädgårdsavfall. Inga plastsäckar eller annat skräp får förekomma i containrarna. Annars räknas
hela containern som osorterat avfall och kostnaden ökar avsevärt.

Lekplatserna
I samband med höststädningen är det lämpligt att montera ner gungorna som vinterförvaras i
förrådet på Rågetsvägen. Sandlådorna, grusgångarna runtomkring och buskagen bör rensas
ordentligt från ogräs. Ansa och klipp ner stora buskage samt plocka bort skräp i sandlådorna och
på lekytorna.

Skyltar

”Snöröjs och sandas ej” kan placeras ut under dagen. Skyltarna finns i ”lilla” förrådet
(Råbocksvägen).

Häckar och växtlighet
Buskar, häckar och trädgrenar som har växt ut utanför tomtgränser och allmänna ytor, ska klippas
in jämnt med kanterna. Det är också viktigt att se till att snöröjningen har den bredd i gångarna
som behövs.

Miljöbodarna
Husombuden på respektive gata går samman och hjälps åt att städa miljöbodarna kl. 10.00.
Husombud i tjänst är:
Råbocksvägen 10, 5, 24, 17, 34, 44, 37
Rågetsvägen 2, 11, 17, 26, 33, 49, 40
Mårdvägen 2, 11, 22, 17

Inför årsstämman hälsar valberedningen att de önskar få tag på någon som kan tänka sig vara intresserad av rollen som revisor. Visst ekonomiskt och bokföringskunnande är fördelaktigt men viktigast är intresset då kunskap kan läras upp.

Är du den de söker så hör av dig till valberedningen!