Gå till innehåll

Vad är det för parkeringsregler som gäller?

Det är fortfarande samma parkeringsregler som tidigare, den enda skillnaden är att bilar utan giltigt tillstånd kan komma att bötfällas av Aimo Park.

När behöver jag använda mitt P-tillstånd?

När ni parkerar bilen på annan plats än i ert garage, på någon av gatorna Mårdvägen, Rågetsvägen eller Råbocksvägen, behöver ett P-tillstånd finnas synligt placerat. Anledningen till att vi även måste ha tillstånd när vi står på vår privata parkering är risken att personer utan tillstånd kan komma parkera där. När de upptäcker att man inte behöver ha ett tillstånd för att parkera där. Vi har inte heller rätt att forsla bort bilar som står där.

Vad gör jag när vi får besök?

Vi jobbar just nu på att lösa denna fråga. Tillsvidare gäller följande:

Alla hushåll har fått två P-tillstånd som vi hoppas kunna täcka behovet av parkering i de allra flesta fall. Har man en egen bil som står i garaget finns två tillgängliga tillstånd, har hushållet två egna bilar så finns ett tillgängligt tillstånd för besökare. Skulle man få fler besökare vid samma tillfälle än man har lediga tillstånd så kan man alltid fråga en granne om denna har ett ledigt kort. Vid större tillställningar hänvisar vi till parkeringen vid Apalbyskolan.

Kan jag köpa ytterligare ett tillstånd?

I dagsläget har vi tyvärr inte den möjligheten.

Hur går jag tillväga om jag tappat bort mitt kort?

Kontakta styrelsen, vi beställer ett nytt tillstånd till dig och du blir debiterad en kostnad på 250 kr

Vad kostar det att anlita parkeringsbolaget?

Det enda föreningen betalar är dels nya skyltar till de tre gatorna samt upptryckning av P-tillstånden, totalt en kostnad på 8 tkr. Någon löpande kostnad för utryckning eller patrullering av Aimo Park har vi inte, de tar intäkten från eventuella böter.

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de
gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.
Under 2019 har föreningen betalt sammanlagt 24 061 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta
belopp, vilket för 2019 blir 201 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.
Avdraget görs i ruta för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga
upplysningar” med ex. texten:
”I ruta (53) har 201 kr gjorts i ”Avdrag – Kapital”, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna
under 2019 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra
samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.
Mvh
Styrelsen