Gå till innehåll

Ett bygglov har skickats in till Västerås Stad. Efter lite komplettering så blev ansökan komplett.

Vi fick tidigare i veckan svar och bygglovet blev beviljat. Vi har fått startbesked, vilket betyder att vi får påbörja utbytet av garageportar, men bygglovet har inte vunnit laga kraft.

Vanligtvis dröjer det ca 4 veckor innan bygglovet vinner laga kraft, förutsatt att det inte överklagas.

Det är öppet för alla hushåll att överklaga beslutet om man känner för det.

Vi återkommer med mer information!

Tack till alla er 87 personer som bidragit genom att lämna in enkäten, och ett extra tack till er som anmält intresse om att delta i arbetsgruppen. Ni kommer inom kort få en inbjudan till en första träff.

Nedan ser ni en sammanställning i % över svaren på fråga
1) Har din garagedörr renoverats via föreningen?
2) Har du själv utfört några reparationer eller förbättringar?
5) Skulle du/ni, mot en ökad kvartalsavgift, vilja byta ut befintlig dörr mot en automatisk port?
6) Skulle du vara intresserad av att ingå i en arbetsgrupp gällande ett ev byte av garagedörrarna?

När det gäller skicket på garagedörrarna (fråga 3) var fördelningen;
1) 13,8% 2) 18,4% 3) 27,6% 4) 17,2% 5) 23,0%