Gå till innehåll

Godkäntbygglov – Startbesked

Ett bygglov har skickats in till Västerås Stad. Efter lite komplettering så blev ansökan komplett.

Vi fick tidigare i veckan svar och bygglovet blev beviljat. Vi har fått startbesked, vilket betyder att vi får påbörja utbytet av garageportar, men bygglovet har inte vunnit laga kraft.

Vanligtvis dröjer det ca 4 veckor innan bygglovet vinner laga kraft, förutsatt att det inte överklagas.

Det är öppet för alla hushåll att överklaga beslutet om man känner för det.

Vi återkommer med mer information!