Gå till innehåll

Den 24 april gör vi vårfint i området. All information om detta hittar du i bifogad fil och meddelandet kommer även i brevlådan. Vi hoppas att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken, det vill säga containern 🙂 Sedvanligt fika anpassat till corona-restriktionerna. Välkomna!

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2020 har föreningen betalt sammanlagt 24 714 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2020 blir 206 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 206 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2020 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Mvh Styrelsen

Nu sitter skyltarna från Aimo Park uppe!

Men bevakningen har INTE börjat ännu. Vi inväntar p-tillsånden från Aimo Park som vi sedan kommer att dela ut personligen till varje hushåll. Två stycken tillstånd per hushåll.

Så snart vi fått tillstånden så kommer vi börja att dela ut dem.

Mer information kommer att komma!

Sandupptagning är beställd och kommer att ske 11/4.

Vi bör se till att frigöra gator och parkeringsplatser i den mån det går så att det går lätt att blåsa bort sand och grus.

Efter påsk kommer vi i styrelsen gå en besiktningsrunda i området tillsammans med M4 för att dokumentera ev skador som uppkommit i samband med snöröjning. Meddela gärna styrelsen om sådana om ni inte redan gjort det. Det är även viktigt att inga skador repareras innan detta tillfälle, då kommer vi få svårt att kräva ersättning för havda kostnader.

Som några av er har uppmärksammat så blev det ett tekniskt fel vid senaste faktureringen, självklart är det 2019 som kvartalsavgiften avser och inte 2017 som det står på några avier. Vill ni ha en ny avi med rätt årtal går bra att höra av sig till kassören, men det går lika bra att betala enligt uppgift på den avi man fått då det bara är årtalet i texten som blivit fel.