Gå till innehåll

Nu är det dags att byta ut våra garageportar. Byggstart är planerad att
ske under vecka 7. Mer detaljerad information hittar du här
Denna information kommer även att delas ut i brevlådorna.

Projektet har delats in i tre etapper; 1) Råbocksvägen, 2) Rågetsvägen, 3) Mårdvägen.

För mer detaljerad ordningsföljd hänvisar vi till Pågående projekt - Garageportar

Tidsplanen för hela Samfällighetsföreningen är satt till tre månader. Det är viktigt
att vi alla gör vad vi kan för att detta projekt ska flyta på enligt plan. Om
Garageportexperten ej får access till garagen eller om ni inte har tömt garaget
enligt direktiv riskerar det förseningar som kan resultera i extra kostnader för
Samfällighetsföreningen.


Ett husombudsmöte planeras in den 20 januari kl 18:30. Samling vid Samfällighetsföreningens garage (Rågetsvägen) för genomgång och förberedelser inför garageportsbytet. Kan inte husombudet närvara,
utser denna en ersättare.


Om ni har frågor så kontakta oss på styrelsen@alghornet.se. Vår ambition är att
svara skyndsamt. Garageportexperten planerar att närvara under vårens städdag
för att besvara eventuella frågor.

Information om projektet samlas under Pågående projekt - Garageportar


Vattenflaska
Från och med årsskiftet höjs priset på vatten och avlopp 7,5 procent.

Mälarenergi har gått ut med information om höjda priser på 7,5 procent för vatten och avlopp. Detta gäller från och med den 1 januari 2022. Anledningen är underhåll och utveckling av anläggningar och ledningsnät. För mer information, se malarenergi.se 

Den preliminära vattenavgiften ni betalar kvartalsvis kommer vara oförändrad tills vidare, men er faktiska förbrukningskostnad riskerar att höjas på grund av detta. Om höjning av den preliminära vattenavgiften blir aktuell kommer det att läggas fram på kommande årsstämma.

Styrelsen har haft avstämningsmöte med Garageportexperten inför garageportsbytet som kommer påbörjas tidigt nästa år. Mer information kommer, så håll utkik både här på hemsidan och i brevlådan!

Byggstart beräknas till vecka 7, 14 februari 2022, om inget oplanerat sker. Arbetet kommer att pågå under våren.

Vid portbytet behövs fritt utrymme - 3 meter från portöppningen sett till golv, vägg och tak, samt minst 100 mm på var sida av portöppningen. Se över saker och inredning i ditt garage i god tid.

Mer detaljerad information kommer! Läs mer under Pågående projekt - Garageportar.

Passa på redan nu att se över saker och inredning i ditt garage. Byggstart för byte av garageportar beräknas till vecka 7, 14 februari 2022. Mer information kommer.

Tele2 har tidigare kommunicerat att TV6 utgår ur Tele2s grundutbud den 30 september 2021. I och med nya diskussioner med kanalbolaget Nordic Entertainment Group (NENT), som äger rättigheterna till kanalen, har Tele2 förlängt avtalet med en månad. TV6 kommer därför finnas kvar i grundutbudet fram till den 31 oktober 2021.

Läs mer om kanalförändringarna på https://www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring

En beställning är mejlad till PJ Plåtslageri om våra hängrännor.

Ett nytt lager är beställt till snurrgungan Mary på området. Den lagar vi under höststädningen.

I veckan kontaktas ett företag om att ta ner de dåliga träden på området.

Den nya gungställningen som ersätter den gamla trasiga är monterad och klar att lekas med.

Stamspolning är beställd av firma Fastfixarna i Västerås.

Fastfixarna har fått listan med intresserade och de kommer själva att kontakta vederbörande.

Vid 10 eller fler (vilket det är) kommer det att kosta 1650 :- enligt deras offert.

Det delas ut andra erbjudanden i våra postlådor, men det är Fastfixarna i Västerås som vi har fått offert från.

Denna gång gäller det spolning av avloppssystemet i var och ens fastighet.

Som ni ser har vi fått ett reklamblad från Ventilation & VVS Tjänst Norden AB. Där står att de talat med ordförande och det stämmer att vi anlitat denna firma tidigare för spolning av våra stora gemensamma stammar. De ringde och frågade om de fick lämna reklam i våra brevlådor. I styrelsen har vi inte tyckt att vi har mandat att förbjuda detta, men det är alltså inte denna firma som vi förhandlat med denna gång (se ovan).