Gå till innehåll

Hej.

Det har kommit till styrelsens kännedom att våra lekplatser skräpas ner av främst djurspillning. Det är främst hundägare som låter sina hundar springa fritt på våra lekplatser.

Huruvida det är Älghornets Norra sf:s medlemmar eller om det är boende utanför vår gräns som rastar hundarna på våra lekplatser är svårt att säga.

Det är därför viktigt att vi som bor i vårt område tar ansvar för våra lekplatser och påtalar för hundägare att det är förbjudet att rasta sina hundar på våra lekplatser

Det gäller för övrigt all typ av nedskräpning som vi kan uppmärksamma som ska förhindras av främst oss boende i området.

Styrelsen har beslutat att vidta åtgärder först och främst genom att uppmärksamma boende att detta har påträffats och uppmuntra alla boende att vara uppmärksamma och agera om så behövs.

Mvh styrelsen

 

Nu kan vi "lappa" dem felparkerade fordon vars ägare som inte bor på våra gator.

Det gäller att var och en (på eget initiativ på respektive gata) kontrollerar dem fordon som inte tillhör våra egna boendes eller deras gäster så att vi inte "lappar" fel bilar.

Lappen finns att ladda ner under "Blanketter".

Med vänlig hälsning Doller

Information gällande snöröjning:

Vi har haft problem med vårt snöröjningsbolag och därför har vägarna, parkeringsplatserna, gång- och cykelbanor inte blivit rensade från snö.

Vi har skickat offertförfrågningar till nya bolag som förhoppningsvis ska hjälpa oss.
Eftersom vi fått reda på detta så sent är det svårt att få tag på något bolag som kan röja bort snön med kort varsel. Tills dess att vi anlitat nytt snöröjningsbolag måste vi se till att varje hushåll ser till att skotta bort sin del av snön framför husen och parkeringsplatserna mm.