Gå till innehåll

Sandupptagning

Sandupptagning är beställd och kommer att ske 11/4.

Vi bör se till att frigöra gator och parkeringsplatser i den mån det går så att det går lätt att blåsa bort sand och grus.

Efter påsk kommer vi i styrelsen gå en besiktningsrunda i området tillsammans med M4 för att dokumentera ev skador som uppkommit i samband med snöröjning. Meddela gärna styrelsen om sådana om ni inte redan gjort det. Det är även viktigt att inga skador repareras innan detta tillfälle, då kommer vi få svårt att kräva ersättning för havda kostnader.