Gå till innehåll

Tele 2 och Com Hem har gått ihop. För dig som boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att du behöver göra något. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2. Gå in på tele2.se/tele2-hus för att läsa mer om vad som ingår i just ditt Tele2-hus. Mer information finns också på tele2.se/fastighetsagare. Frågor ställs på telefon 90 333 eller på fastighetsagare@tele2.com.

Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna. Här kan du läsa vad Villaägarna skriver i frågan.

https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/forbjudet-att-tvatta-bilen-hemma-/

Den 24 april gör vi vårfint i området. All information om detta hittar du i bifogad fil och meddelandet kommer även i brevlådan. Vi hoppas att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken, det vill säga containern 🙂 Sedvanligt fika anpassat till corona-restriktionerna. Välkomna!

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2020 har föreningen betalt sammanlagt 24 714 i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2020 blir 206 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 206 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2020 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Mvh Styrelsen

Har du intressanta och fina bilder från vårt område, gamla eller nya, som du vill dela med dig av? Nu söker vi bilder för att illustrera miljö, människor och i övrigt våra trevliga omgivningar. Tanken är att använda dem på webbsidan alghornet.se, så du ger samtidigt din tillåtelse till att vi publicerar bilderna du mejlar till styrelsen@alghornet.se