Gå till innehåll

Besiktning av tak

Svetak har gjort en besiktning av taken på våra fastigheter, hus och garage. Tätskikten är intakta, det finns viss förbättringspotential men inget som är akut. Det som behöver åtgärdas är uppdatering av säkerhetsutrustning som stegar och fästpunkter på taken eftersom det som finns idag inte är godkänt. Byte av dessa kommer att ske etappvis under kommande år.