Gå till innehåll

Kontaktformulär, löv och äpplen

Kontaktformuläret på hemsidan kommer att tas bort. Det går bra att mejla direkt till styrelsen@alghornet.se

Eftersom löven fallit sent i år blev en hel del kvar efter städdagen. Vi hjälps åt att hålla koll på att nedfallna löv inte täcker över dagvattenbrunnarna i området.

Äpplen och matrester ska inte komposteras på tomten. För detta ändamål krävs specialanpassade kompostkärl. Ätbart material som är lätt åtkomligt drar till sig råttor, och dem vill vi inte ha i området.