Gå till innehåll

Fina fåglar, men…

... undvik att mata dem eftersom detta ofta drar till sig oönskade gäster.

Råttor har setts i området och Anticimex har konsulterats. Kemiskt bekämpningsmedel används. Döda gnagare behöver samlas in/tas bort för att minska risken för sekundär förgiftning. Ha koll på barn och husdjur så att de inte kommer i kontakt med bete (metallbox) och ev fällor. Detta gäller f n Råbocksvägen.