Gå till innehåll

Viktigt om garageportsbytet

Nu är det dags att byta ut våra garageportar. Byggstart är planerad att
ske under vecka 7. Mer detaljerad information hittar du här
Denna information kommer även att delas ut i brevlådorna.

Projektet har delats in i tre etapper; 1) Råbocksvägen, 2) Rågetsvägen, 3) Mårdvägen.

För mer detaljerad ordningsföljd hänvisar vi till Pågående projekt - Garageportar

Tidsplanen för hela Samfällighetsföreningen är satt till tre månader. Det är viktigt
att vi alla gör vad vi kan för att detta projekt ska flyta på enligt plan. Om
Garageportexperten ej får access till garagen eller om ni inte har tömt garaget
enligt direktiv riskerar det förseningar som kan resultera i extra kostnader för
Samfällighetsföreningen.


Ett husombudsmöte planeras in den 20 januari kl 18:30. Samling vid Samfällighetsföreningens garage (Rågetsvägen) för genomgång och förberedelser inför garageportsbytet. Kan inte husombudet närvara,
utser denna en ersättare.


Om ni har frågor så kontakta oss på styrelsen@alghornet.se. Vår ambition är att
svara skyndsamt. Garageportexperten planerar att närvara under vårens städdag
för att besvara eventuella frågor.

Information om projektet samlas under Pågående projekt - Garageportar