Gå till innehåll

Höjda priser på vatten och avlopp

Vattenflaska
Från och med årsskiftet höjs priset på vatten och avlopp 7,5 procent.

Mälarenergi har gått ut med information om höjda priser på 7,5 procent för vatten och avlopp. Detta gäller från och med den 1 januari 2022. Anledningen är underhåll och utveckling av anläggningar och ledningsnät. För mer information, se malarenergi.se 

Den preliminära vattenavgiften ni betalar kvartalsvis kommer vara oförändrad tills vidare, men er faktiska förbrukningskostnad riskerar att höjas på grund av detta. Om höjning av den preliminära vattenavgiften blir aktuell kommer det att läggas fram på kommande årsstämma.