Gå till innehåll

Trygg lekmiljö

Inom Älghornet norra samfällighetsförening finns flera lekplatser som vi, boende i området, ansvarar för. Dessa lekplatser räknas som offentliga (alltså inte privata). För att alla barn ska kunna leka i en trygg miljö är säkerheten och hållbarheten på lekredskapen mycket viktig. Våra städdagar är bra tillfällen för att vårda även lek-ytor och redskap.

Styrelsen har nu förkovrat sig och uppdaterat sin kännedom och kunskap om gällande lagar, regler, aktuella standarder, hur de tillämpas samt vikten av drift- och underhållsrutiner för lekplatser.

Länk till Hags hemsida