Gå till innehåll

Har du fyllt i enkäten?

Laddning av elbilar
Det är inte tillåtet att ladda elbilar med el från garagen i dagsläget – oavsett om bilen är placerad i eller utanför garaget.

Föreningen har tagit fram en enkät gällande elbilsladdning som vi önskar att samtliga hushåll besvarar. Scanna QR-koden för att komma till enkäten, alternativt hämta en pappersversion i föreningens förråd på Rågetsvägen. Vi behöver era svar senast 23-05-31.