Gå till innehåll

Ränteavdrag för 2022

Som medlem i samfällighetsföreningen har du rätt att göra avdrag i
inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft
under föregående år.

Under 2022 har föreningen betalat sammanlagt 55 086 kr i ränta för våra lån.
Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en
1/120-del av detta belopp, vilket för 2022 blir 459 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska
fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera
avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex. texten:

”Under punkt 8.1 har 459 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av
ränteutgifterna under 2022 i den delägarbeskattade samfälligheten som
ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Vänligen,
Styrelsen