Gå till innehåll

Höstens städdag lördag 22 oktober -22

Vi ses lördag den 22 oktober, dagen för årets stora höststädning. Är du förhindrad utföra ditt arbete på
lördagen går det bra att efter samråd med husombudet göra din del av arbetet tidigare under
veckan.

Här hittar du det höstmeddelande som delats ut.

Containers kommer att vara utställda på Mårdvägen och Råbocksvägen avsedda för
trädgårdsavfall. Inga plastsäckar eller annat skräp får förekomma i containrarna. Annars räknas
hela containern som osorterat avfall och kostnaden ökar avsevärt.

Lekplatserna
I samband med höststädningen är det lämpligt att montera ner gungorna som vinterförvaras i
förrådet på Rågetsvägen. Sandlådorna, grusgångarna runtomkring och buskagen bör rensas
ordentligt från ogräs. Ansa och klipp ner stora buskage samt plocka bort skräp i sandlådorna och
på lekytorna.

Skyltar

”Snöröjs och sandas ej” kan placeras ut under dagen. Skyltarna finns i ”lilla” förrådet
(Råbocksvägen).

Häckar och växtlighet
Buskar, häckar och trädgrenar som har växt ut utanför tomtgränser och allmänna ytor, ska klippas
in jämnt med kanterna. Det är också viktigt att se till att snöröjningen har den bredd i gångarna
som behövs.

Miljöbodarna
Husombuden på respektive gata går samman och hjälps åt att städa miljöbodarna kl. 10.00.
Husombud i tjänst är:
Råbocksvägen 10, 5, 24, 17, 34, 44, 37
Rågetsvägen 2, 11, 17, 26, 33, 49, 40
Mårdvägen 2, 11, 22, 17