Gå till innehåll

Ränteavdrag för 2021

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklaration för de gemensamma ränteutgifter föreningen haft under föregående år.

Under 2021 har föreningen betalt sammanlagt 20 445 i ränta för våra lån.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/120-del av detta belopp, vilket för 2021 blir 170 kr.

Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs i punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med exempelvis texten:
”Under punkt 8.1 har 170 kr adderats, vilket motsvarar 1/120-del av ränteutgifterna under 2021 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Älghornet Norra Samfällighetsförening, org.nr 716412-1191”.

Hälsningar Styrelsen