Gå till innehåll

Söndagen den 20 juni 2021 hjälps vi åt att rensa ogräs på våra gemensamma ytor. Vi tar tillfället i akt och byter ut nuvarande parkeringskort, som upphör att gälla i juli, i samband med städdagen.

Det kommer att finnas en container på området. Vi har som god sed att man deltar på våra gemensamma städdagar. Det är sina grannar man sviker om man inte deltar. Husombuden bör påtala problemet för de grannar som inte deltar.