Gå till innehåll

Hej.

När det gäller tömning av kärlen för glasavfall har vi ett sk avrops-avtal med VAFAB dvs att någon ringer och begär tömning av dessa kärl.

Vid senaste avropet har det inte fungerat och därför har dessa kärl ej blivit tömda.

Jag har per idag ringt och begärt tömning vilket VAFAB lovat att ordna detta så fort som möjligt.

Hej.

Det har kommit till styrelsens kännedom att våra lekplatser skräpas ner av främst djurspillning. Det är främst hundägare som låter sina hundar springa fritt på våra lekplatser.

Huruvida det är Älghornets Norra sf:s medlemmar eller om det är boende utanför vår gräns som rastar hundarna på våra lekplatser är svårt att säga.

Det är därför viktigt att vi som bor i vårt område tar ansvar för våra lekplatser och påtalar för hundägare att det är förbjudet att rasta sina hundar på våra lekplatser

Det gäller för övrigt all typ av nedskräpning som vi kan uppmärksamma som ska förhindras av främst oss boende i området.

Styrelsen har beslutat att vidta åtgärder först och främst genom att uppmärksamma boende att detta har påträffats och uppmuntra alla boende att vara uppmärksamma och agera om så behövs.

Mvh styrelsen

 

Nu kan vi "lappa" dem felparkerade fordon vars ägare som inte bor på våra gator.

Det gäller att var och en (på eget initiativ på respektive gata) kontrollerar dem fordon som inte tillhör våra egna boendes eller deras gäster så att vi inte "lappar" fel bilar.

Lappen finns att ladda ner under "Blanketter".

Med vänlig hälsning Doller